Για την επιδημική ετοιμότητα και προετοιμασία του πανεπιστημίου

Πέντε μήνες έχουν περάσει από την επίσημη έναρξη της επιδημίας COVID-19 και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα παραμένουν σε ένα καθεστώς παρατεταμένου, χωρίς να τεκμηριώνεται επιστημονικά, “lock down”. Η δια ζώσης εκπαίδευση έχει κυριολεκτικά παγώσει σε όλα τα ιδρύματα. Όλες οι εκπαιδευτικές διαδικασίες έχουν απονεκρωθεί και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η οποία συμπληρωματικό μόνο ρόλο μπορεί να έχει στην εκπαιδευτική διαδικασία, αποτελεί το νέο “modus operandi” διαρκείας του επιχειρηματικού πανεπιστήμιου, ενόψει της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς.

Η τηλε-εκπαίδευση, οι τηλε-εξετάσεις και τα εικονικά εργαστήρια, πέραν των γνωστών προβλημάτων υποβάθμισης και παθητικοποίησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, της αυξημένης διαβλητότητας τους και αποκλεισμού των φοιτητών που δεν έχουν ικανοποιητική πρόσβαση σε αυτές, δεν αποτελούν μέσο πρόληψης και προετοιμασίας των πανεπιστημίων για την αντιμετώπιση του επερχόμενου 2ου επιδημικού κύματος. Αντιθέτως, η παρατεταμένη χρήση τους αποτελεί απόδειξη της έλλειψης επιδημικής ετοιμότητας και δημόσια ομολογία του πόσο αθωράκιστο παραμένει το πανεπιστήμιο, μετά από χρόνια λιτότητας και ιδιωτικοποίησης.

Η ενίσχυση των δομών δημόσιας υγείας, η επιδημιολογική επιτήρηση, η ενίσχυση των μέτρων υγιεινής με δωρεάν υγειονομικό υλικό, η τήρηση των αποστάσεων μέσω κατάλληλης αξιοποίησης και διαμόρφωσης των χώρων, αποτελούν τα ενδεδειγμένα μέσα τόσο για την πρόληψη και προστασία από την επιδημία COVID-19, όσο και για τη διασφάλιση της ανοικτής και ασφαλούς λειτουργίας των ΑΕΙ.

Καλούμε τους φοιτητές, διδάσκοντες, ερευνητές και εργαζομένους να διεκδικήσουν ασφαλή (με εφαρμογή όλων των αναγκαίων μέτρων για τη νόσο COVID-19), ανοικτά (με δια ζώσης εκπαίδευση), πανεπιστημιακά ιδρύματα. Να απαιτήσουμε:

– Άμεσα μέτρα και προετοιμασία για την πραγματοποίηση δια ζώσης εξεταστικής τον Σεπτέμβρη:

 • μέτρα υγιεινής στις αίθουσες και υγειονομικό υλικό που θα παρέχεται δωρεάν σε φοιτητές και διδάσκοντες-επιτηρητές (μάσκες, γάντια, αλκοολούχα απολυμαντικά διαλύματα).
 • να αξιοποιηθούν ως κέντρα εξέτασης όλες οι αίθουσες, συνεδριακοί χώροι, κτήρια κτλ, μετά από διαμόρφωση και εξοπλισμό τους, ώστε να τηρούνται τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα.
 • να μη δοθούν αίθουσες στις επιχειρηματικές δραστηριότητες των ιδρυμάτων, εις βάρος της υγείας των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας.
 • να προσληφθεί άμεσα επιπρόσθετο προσωπικό καθαριότητας και φύλαξης, με σταθερή σχέση εργασίας.
 • ειδική μέριμνα και εξαίρεση από τις εξετάσεις και επιτηρήσεις μελών ΔΕΠ και προσωπικού που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.
 • εναλλακτική εξέταση (π.χ. προφορική μέσω τηλεδιάσκεψης) σε φοιτητές που ανήκουν σε ευπαθείς κατηγορίες.

– Κατάργηση των διδάκτρων σε όλα τα Προγράμματα Σπουδών. Καμία καταβολή διδάκτρων κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Καμία σκέψη αντικατάστασης της δια ζώσης διδασκαλίας από εξ αποστάσεως.

ΔΗΠΑΚ – Πανεπιστήμιο Πατρών, Ιούλιος 2020

Για τις πρυτανικές εκλογές στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Για τις πρυτανικές εκλογές στο Πανεπιστήμιο Πατρών (pdf)

Οι φετινές πρυτανικές εκλογές, έξι χρόνια μετά τις τελευταίες στο Πανεπιστήμιο Πατρών, γίνονται σε μια περίοδο που, με την πανδημία και τη νέα καπιταλιστική οικονομική κρίση προ των πυλών, έχουν μεγεθυνθεί στο έπακρο όλες οι συνέπειες των πολιτικών που μετατρέπουν τα πανεπιστημιακά ιδρύματα να λειτουργούν με όρους επιχειρήσεων. Τα νέα όργανα διοίκησης που θα αναδειχθούν από τις πρυτανικές εκλογές θα αναλάβουν, από την πρώτη κιόλας στιγμή, ενεργό ρόλο στην περαιτέρω προώθηση των αντιδραστικών αλλαγών στα πανεπιστήμια κατά την ερχόμενη τετραετία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

 • Η γενίκευση των διδάκτρων στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών
 • Εισαγωγή διδάκτρων στις προπτυχιακές σπουδές με όχημα την ίδρυση και λειτουργία ξενόγλωσσων προγραμμάτων,
 • Μείωση του προσωπικού όλων των κατηγοριών που κατέχουν μόνιμες σχέσεις απασχόλησης και αντικατάστασή με συμβασιούχους. Συρρίκνωση υπηρεσιών και αντικατάσταση από ιδιωτικές εργολαβίες.
 • Συρρίκνωση και ιδιωτικοποίηση της φοιτητικής μέριμνας. Μνημόνια εμπορευματοποίησης και συνάψεις δανείων από φορείς όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
 • Περαιτέρω υποβάθμιση των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, ακόμη και διάλυση επιστημονικών αντικειμένων, υπέρ της μετατροπής τους σε «πακέτα» συλλογής δεξιοτήτων και κατάρτισης
 • Ενίσχυση της διάσπασης και της κατηγοριοποίησης πτυχίων και αποφοίτων
 • Συρρίκνωση της βασικής έρευνας και μετατροπή των υποδομών του ΑΕΙ στην κατεύθυνση των «οικονομικά αποδοτικότερων» παροχών «ερευνητικών υπηρεσιών» σε ιδιώτες. Μετατροπή των ΕΛΚΕ σε αυτόνομους οργανισμούς προώθησης και διαχείρισης της επιχειρηματικής λειτουργίας του ΑΕΙ.

Κατά την τελευταία δεκαετία έχει γίνει φανερό όσο ποτέ πως όλη η λειτουργία -εκπαιδευτική, ερευνητική, διοικητική- των πανεπιστημίων υποτάσσεται πλήρως στις προτεραιότητες της καπιταλιστικής οικονομίας, αγνοώντας συνειδητά και προκλητικά τις ανάγκες της κάθε επιστήμης και τις λαϊκές ανάγκες. Όλες οι αλλαγές που έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια και όσες σχεδιάζονται για το προσεχές μέλλον σε καμιά περίπτωση δε συνοδεύτηκαν από κανενός τύπου αναβάθμιση των σπουδών. Παρέμειναν και εντάθηκαν τα οξυμένα προβλήματα της υποχρηματοδότησης, της τραγικής έλλειψης υποδομών και διδακτικού προσωπικού, της εξαφάνισης κυριολεκτικά μαθημάτων, εργαστηρίων και πρακτικών ασκήσεων από τα Προγράμματα Σπουδών, επειδή δεν υπάρχουν αίθουσες, εργαστηριακές υποδομές και διδάσκοντες να τα διδάξουν. Η πείρα των διδασκόντων, των άλλων εργαζομένων και των φοιτητών επιβεβαιώνει το συμπέρασμα αυτό.

Για την εφαρμογή όλων των παραπάνω, χρειάζονται διοικήσεις και όργανα που είναι πρόθυμα να αναλάβουν ευθύνη στην προώθηση των αντιεκπαιδευτικών μέτρων. Καμία πρυτανική αρχή, ανεξαρτήτως σύνθεσης, δεν μπορεί στα σημερινά πλαίσια να λύσει τα προβλήματα που σχετίζονται με την υποχρηματοδότηση, τις ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές, την ανύπαρκτη φοιτητική μέριμνα, τις αντιεκπαιδευτικές αναδιαρθρώσεις, τις κατευθύνσεις της Μπολόνια, τον κατακερματισμό και την κατηγοριοποίηση τίτλων σπουδών και των αποφοίτων. Αυτό ακριβώς είναι το έργο που αναλαμβάνουν οι πρυτανικές αρχές, εξειδικεύοντας και προωθώντας τη στρατηγική της ΕΕ, την πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ, των προηγούμενων κυβερνήσεων, όποιες και αν είναι οι πολιτικές αφετηρίες, αναφορές και καταβολές όσων τις απαρτίζουν.

Τα όσα αναφέρουν διακηρυκτικά όλα τα Πρυτανικά σχήματα που κατέρχονται στις φετινές πρυτανικές εκλογές στο Πανεπιστήμιο Πατρών επιβεβαιώνουν την εκτίμηση αυτή. Δεν υπάρχει ούτε μια πλευρά από τις βασικές στοχεύσεις των αντιεκπαιδευτικών αναδιαρθρώσεων για την ανώτατη εκπαίδευση που να μη δεσμεύονται ότι θα προωθήσουν! Οι διακηρύξεις περί «εκσυγχρονισμού», «ακαδημαϊκότητας», «διαφάνειας», «δημοκρατίας», «κοινωνικής ευθύνης» κ.ο.κ. αποτελούν περιτύλιγμα για την προώθηση της επιχειρηματικής λειτουργίας του πανεπιστημίου. Όλα τα υποψήφια πρυτανικά σχήματα, πίνουν νερό στο όνομα της “αυτονομίας” και της “αυτοτέλειας”, της αναζήτηση πόρων από πηγές πέραν της κρατικής χρηματοδότησης, φορτώνοντας ακόμα μεγαλύτερα βάρη στις πλάτες των φοιτητών και ελαστικοποιώντας περαιτέρω τις μορφές εργασίας των εργαζόμενων. Επιδιώκουν τη δημιουργία νέων “εκπαιδευτικών προϊόντων” προς πώληση, όπως ξενόγλωσσα, εξ αποστάσεως, διά βίου μάθησης ή μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Αναζητούν τρόπους να «συνδεθούν καλύτερα με την κοινωνία» και να προβάλλουν τη συμβολή του Πανεπιστημίου στην ανάπτυξη, εννοώντας την περαιτέρω προώθηση της εμπορευματοποίησης της έρευνας, την πρόσδεση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας σε επιχειρηματικά συμφέροντα.

Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα: το διδακτικό-ερευνητικό προσωπικό, οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, οι φοιτητές δεν έχουν λόγο να προσβλέπουν σε οποιαδήποτε θετική εξέλιξη σε σχέση με την κατάσταση που βιώνουν στο πανεπιστήμιο και τις ζωές τους από την επιλογή μεταξύ των υποψήφιων πρυτάνεων και αντιπρυτάνεων.

Η μόνη βιώσιμη απάντηση στις σημερινές συνθήκες είναι η ενίσχυση της οργάνωσης και των αγώνων μας μέσα από τα Σωματεία, το Συλλόγου Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού, σε σύγκρουση με τους σχεδιασμούς κυβέρνησης, ΕΕ, επιχειρηματικών ομίλων για να μην πληρώσουμε πάλι εμείς τον λογαριασμό. Για τη διεκδίκηση της αποκατάστασης και αναβάθμισης των οικονομικών, ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων του κλάδου.

Δεν επιλέγουμε πιο από τα υποψήφια πρυτανικά σχήματα θα υλοποιήσει την πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Η στάση του Πανεπιστημιακού κινήματος πρέπει να σηματοδοτήσει τη διεκδίκηση για μια πραγματικά Ενιαία Ανώτατη Εκπαίδευση, αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν, χωρίς διαχωρισμούς και κατηγοριοποιήσεις τμημάτων, πτυχίων και αποφοίτων. Με τους  πανεπιστημιακούς δασκάλους στην υπηρεσία της ανάπτυξης των επιστημών για την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών και όχι της καπιταλιστικής κερδοφορίας.

ΔΗ.ΠΑ.Κ, Πανεπιστήμιο Πατρών

Να αποσυρθεί τώρα το κατάπτυστο νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις

Με ένα χουντικής έμπνευσης νομοσχέδιο, η κυβέρνηση της ΝΔ επιχειρεί να «βάλει στο γύψο» το δικαίωμα των εργαζομένων και του λαού σε κινητοποιήσεις. Με το άθλιο αυτό νομοσχέδιο η συμμετοχή σε συγκέντρωση ή διαδήλωση δίχως άδεια μετατρέπεται σε «ιδιώνυμο» αδίκημα! Η αστυνομία ανάγεται στον απόλυτο κριτή του πως και κατά πόσο τα συνδικάτα, οι φοιτητικοί σύλλογοι, οι μαζικοί φορείς έχουν το δικαίωμα να διαδηλώνουν.

Ο περιορισμός του ασύλου που προηγήθηκε προϊδέαζε για όσα θα ακολουθήσουν. Οι διατάξεις του νομοσχεδίου ενισχύουν περεταίρω αυταρχισμό και καταστολή. Με ακραίο τρόπο η σημερινή κυβέρνηση προχωράει παραπέρα τις διατάξεις για παρέμβαση στη λειτουργία των σωματείων, τις αλλαγές στο ποινικό κώδικα, τα εμπόδια για την διεξαγωγή της απεργίας που πρόσθεσε η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε παρανομία η ριζοσπαστικοποίηση!

Κουρελιάζοντας ακόμη και τις λεγόμενες βασικές αστικές αξίες του διαφωτισμού, ποινικοποιούνται προληπτικά και οι ιδέες! Η «Διεύθυνση Πρόληψης της Βίας» που προβλέπεται να συσταθεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, θα έχει στόχο, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, την αντιμετώπιση της «ιδεολογίας της βίας», «την πρόληψη των διαφόρων μορφών και εκφάνσεων της βίας, όπως ιδίως, η ριζοσπαστικοποίηση και ο βίαιος εξτρεμισμός, η ενδοοικογενειακή και η έμφυλη βία κλπ» (sic).

Δε χωρά αμφιβολία, πρόκειται για ένα νομοθετικό τερατούργημα που ξεκάθαρα στοχεύει κάθε ριζοσπαστική, προοδευτική ιδεολογία και πράξη. Υλοποιεί την επίσημη πολιτική της ΕΕ, η οποία θεωρεί τις «λαϊκές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας» ως κίνδυνο για την ασφάλεια και αντιμετωπίζει κάθε ριζοσπαστική, ανατρεπτική ιδεολογία και πρακτική ως πηγή «τρομοκρατίας», που εξισώνει το ναζισμό με τον κομμουνισμό.

Οι αστείοι ισχυρισμοί της κυβέρνησης ότι δήθεν με το νομοσχέδιο «μπαίνει τάξη» στην ταλαιπωρία του λαού, εξαιτίας διαδηλώσεων «μικρών και ολιγάριθμων ομάδων», δεν είναι παρά ένα άθλιο «προπέτασμα καπνού». Για τα συγκοινωνιακά προβλήματα, τις καθυστερήσεις και τις ελλείψεις στα Μέσα Μεταφοράς, την αναδουλειά στα εμπορομάγαζα δεν φταίνε οι συγκεντρώσεις, αλλά η ίδια αντιλαϊκή πολιτική, που αυξάνει τα προβλήματα του λαού και τον βγάζει στο δρόμο για να διεκδικήσει το δίκιο του.

Δεν θα τους περάσει!

Το δικαίωμά μας στον αγώνα, τη συζήτηση, τη δράση, τη διαδήλωση, την απεργία δεν μας χαρίστηκε, το κατάκτησαν οι λαοί όλου του κόσμου μέσα από πολλούς διαχρονικούς και αιματηρούς αγώνες! Δυναμώνουμε τον αγώνα μας για τα σύγχρονα δικαιώματά μας στο πλευρό του εργαζόμενου λαού και των φοιτητών μας. Μαζικοποιήσουμε τους Συλλόγους μας κάνουμε πράξη το σύνθημα «πληρώσαμε πολλά, δεν θα πληρώσουμε ξανά»!

Είναι γελασμένοι αν νομίζουν ότι θα σκύψουμε το κεφάλι, ότι θα δώσουμε το δικαίωμα στην αστυνομία να αποφασίζει αν έχουμε δικαίωμα να παλεύουμε για τη ζωή και το μέλλον μας και να διαδηλώνουμε συλλογικά.

Με την «οργανωμένη απειθαρχία» και την πάλη του, ο λαός θα ακυρώσει στην πράξη και αυτό το νομοσχέδιο, αν η κυβέρνηση τολμήσει να το ψηφίσει στη Βουλή!

Καλούμε την ΠΟΣΔΕΠ και όλους τους Συλλόγους να αντιδράσουν άμεσα. Να καταδικάσουν αυτή την αισχρή νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Να οργανώσουν και να πάρουν αποφάσεις συμμετοχής στις διαδηλώσεις ενάντια στο νομοσχέδιο έκτρωμα.

ΔΗΠΑΚ-ΑΕΙ, 2 Ιουλίου 2020

Όχι στα δίδακτρα στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, κατάργηση των διδάκτρων στα μεταπτυχιακά

Η ανακοίνωση σε pdf εδώ

Μετά τη δημιουργία του πρώτου προπτυχιακού προγράμματος σπουδών με δίδακτρα από τη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ, παίρνει σειρά η Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ με ίδρυση αντίστοιχου προγράμματος. Το πρώτο ιδρύθηκε με τους «νόμους Γαβρόγλου» ενώ το δεύτερο με το «νόμο Κεραμέως». Το προπτυχιακό πρόγραμμα της Ιατρικής του ΑΠΘ, διακηρύσσει ότι θα λειτουργήσει από τον Σεπτέμβριο του 2020 για αλλοδαπούς φοιτητές, με το υπάρχον προσωπικό και τις τρέχουσες υποδομές του τμήματος Ιατρικής. Προβλέπει δίδακτρα ύψους 17,000€ ετησίως (ήτοι 102,000€ για το σύνολο της εξαετούς φοίτησης).

Η υπουργός Παιδείας μίλησε για το ενδιαφέρον αρκετών άλλων Πανεπιστημίων για αντίστοιχες «πρωτοβουλίες». Ήδη έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες δημιουργίας τέτοιων τμημάτων στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας (ΔΙ.ΠΑ.Ε.). Αναμφισβήτητα, η ίδρυση προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών με δίδακτρα απλοποιείται και διευκολύνεται με τον πρόσφατο αντιεκπαιδευτικό νόμο της κυβέρνησης ΝΔ που, με όχημα την ίδρυση και λειτουργία ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών, εμβαθύνει ακόμη περισσότερο την ιδιωτικοοικονομική λειτουργία των ΑΕΙ.

Με κοινό παρονομαστή την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ και τις κατευθύνσεις της ΕΕ, τόσο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πριν, όσο και της ΝΔ τώρα, οδήγησαν και οδηγούν την Ανώτατη Εκπαίδευση στην υποταγή στους νόμους της αγοράς, στην πλήρη εμπορευματοποίηση. Η συνταγή είναι γνωστή: η ακραία υποχρηματοδότηση, διαμορφώνει περιβάλλον, τόσο εντός των ΑΕΙ όσο και στην κοινωνία, αποδοχής ως δήθεν αναγκαιότητας την αυτοχρηματοδότηση των ΑΕΙ, που εντέλει μεταφράζεται στην μεταφορά του «κόστους» λειτουργίας της εκπαίδευσης στους εργαζόμενους και τις λαϊκές οικογένειες.

Η ίδρυση των πρώτων προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών με δίδακτρα αποτελεί προπομπό γενίκευσης των διδάκτρων. Η εξέλιξη αυτή θα βαθύνει ακόμη περισσότερο τους ταξικούς φραγμούς στην εκπαίδευση, συνιστά πράξη εχθρική στα συμφέροντα του ΔΕΠ, των εργαζομένων στα ΑΕΙ, των φοιτητών και των λαϊκών οικογενειών, καθώς:

· Διαμορφώνει το έδαφος περαιτέρω υποβάθμισης του επιπέδου σπουδών, ειδικά στα προγράμματα χωρίς δίδακτρα. Οι υπάρχουσες, ανεπαρκείς κατά κανόνα, υποδομές θα «αξιοποιηθούν» στα ξενόγλωσσα προγράμματα και το υπάρχον διδακτικό προσωπικό θα οδηγηθεί σταδιακά στο οικονομικά πριμοδοτούμενο έργο των προγραμμάτων με δίδακτρα, σε βάρος της διδασκαλίας-έρευνας-εκπαίδευσης στα «δωρεάν» προγράμματα σπουδών.

· Ανοίγει την κερκόπορτα για γενίκευση των διδάκτρων σε όλα τα προπτυχιακά προγράμματα, καθώς ανοιχτά ομολογείται ότι τα ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών αργά ή γρήγορα, παρακάμπτοντας τα όποια «κωλύματα» του άρθρου 16, θα προσφέρονται και σε Έλληνες φοιτητές προκειμένου να συμβαδίζουν με το «Ευρωπαϊκό κεκτημένο»!

· Στο όνομα της οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας, τέτοια προγράμματα ενισχύουν τη λογική της αναζήτησης πρόσθετων εσόδων εκτός κρατικού προϋπολογισμού, μέσα από “θεσμικούς” τρόπους, όπως π.χ. μέσω χορηγιών, συμπράξεων με επιχειρήσεις κ.λπ. Καταλήγουν να δικαιολογούν την πετσοκομμένη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων από το κράτος, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, και να στηρίζουν την προώθηση του αναπροσανατολισμού του περιεχομένου των σπουδών κατά τις επιταγές της αγοράς, με σπουδές “κατά παραγγελία” και έμφαση στις δεξιότητες μιας χρήσης

Η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν συνιστά βεβαίως κεραυνό εν αιθρία. Έρχεται να προστεθεί στην ήδη υπάρχουσα λειτουργία της συντριπτικής πλειοψηφίας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) σε ανταποδοτική βάση. Για παράδειγμα, στην Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ τα 28 από τα 32 ΠΜΣ λειτουργούν με δίδακτρα, αλλά και σε αντιστοιχία με τη χρηματοδότηση και το προσανατολισμό της ιατρικής έρευνας στις ανάγκες των επιχειρήσεων στο κλάδο του φαρμάκου και της βιοϊατρικής τεχνολογίας.

Οι φοιτητές, οι διδάσκοντες, οι νέοι ερευνητές και το διοικητικό προσωπικό των ιδρυμάτων έχουν πείρα από τα ανταποδοτικά ΠΜΣ, όπου:

● Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πληρώνουν επί της ουσίας το κόστος σπουδών των προπτυχιακών, καλύπτοντας με τα δίδακτρα τους σχεδόν εξ ολοκλήρου τον προϋπολογισμό αρκετών τμημάτων για εξοπλισμό, αναλώσιμα αλλά και διδακτικό προσωπικό. Φοιτητές δεν ολοκληρώνουν τις σπουδές τους ή και διαγράφονται όταν τους λείπει μια δόση πληρωμών, ενώ καλούνται να καλύψουν κανονικά τα δίδακτρα εν μέσω πανδημίας και μη ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής λειτουργίας. Αντικείμενα σπουδών βασικής έρευνας έχουν αντικατασταθεί από αντικείμενα “που πουλάνε” ή υπόσχονται εργασιακά δικαιώματα, ώστε να δικαιολογούν πολύ υψηλά δίδακτρα. Το περιεχόμενο σπουδών υποβιβάζεται, στρέφεται προς τις δεξιότητες και μαθήματα «υψηλής ζήτησης» μεταφέρονται από το προπτυχιακό στο μεταπτυχιακό.

● Το διδακτικό προσωπικό συχνά διδάσκει σε πολλά ΠΜΣ ώστε να καλύψει μέρος των μνημονιακών απωλειών στο εισόδημα του, το οποίο θα καταβάλλει στις σπουδές των παιδιών του, με αποτέλεσμα την εντατικοποίηση και ένα χαμηλότερο επίπεδο ζωής. Το ακαδημαϊκό περιεχόμενο των συνελεύσεων τμημάτων για τα ΠΜΣ έχει αντικατασταθεί από συζητήσεις οικονομικής διαχείρισης έργων του ΕΛΚΕ. Το μέλος ΔΕΠ καλείται να λειτουργεί ως επιχειρηματίας, να επιλέγει συνεχώς ανάμεσα στην οικονομική βιωσιμότητα ενός ΠΜΣ και το επίπεδο σπουδών του.

● Το διοικητικό προσωπικό που καλύπτεται από τη ιδιωτικοοικονομική λειτουργία των ιδρυμάτων, έχει ανύπαρκτα εργασιακά δικαιώματα, είναι χαμηλόμισθο, βάσει συμβάσεων ορισμένου χρόνου και καλύπτει συχνά τα κενά διοικητικών ελλείψεων των ιδρυμάτων.

Τα παραπάνω δείχνουν την ενιαία επίθεση των προηγούμενων και της τωρινής κυβέρνησης στις εκπαιδευτικές ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων και τα εργασιακά δικαιώματα των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας. Απαιτείται άμεση και ενιαία απάντηση από τα μέλη ΔΕΠ, το διδακτικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό των Πανεπιστημίων, τους φοιτητές και τους νέους ερευνητές, απαιτώντας, όχι επιστροφή στο παλιό Πανεπιστήμιο, αλλά:

Ø Ένα σύγχρονο Πανεπιστήμιο με αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Παιδεία, επαρκές προσωπικό, με αποκλειστικά κρατική χρηματοδότηση στο ύψος των σύγχρονων αναγκών.

Ø Κατάργηση όλων των διδάκτρων σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, απόσυρση των αντιεκπαιδευτικών νόμων ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ.

Ø Περιεχόμενο σπουδών με βάση τις ανάγκες της επιστήμης και του λαού και όχι τις “μιας χρήσης” απαιτήσεις των επιχειρήσεων.

ΔΗΠΑΚ ΑΕΙ, Ιούνης 2020

Καταδικάζουμε τον εμπαιγμό κυβέρνησης-διοικήσεων για την ολοκλήρωση του εξαμήνου και της εξεταστικής.

Η ανακοίνωση σε pdf εδώ.

Η άρνηση της κυβέρνησης να αναλάβει τις ευθύνες της για την εξασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών για τη σταδιακή αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των ΑΕΙ εν όψει ολοκλήρωσης του εξαμήνου και της εξεταστικής είναι παροιμιώδης. Την ίδια ώρα ωστόσο ενισχύεται η ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης με το νομοσχέδιο για την παιδεία που έχει βγει σε διαβούλευση.

Χωρίς καμιά ουσιαστική ενίσχυση των υποδομών, των συνθηκών υγιεινής και του ανθρώπινου δυναμικού στα ΑΕΙ, η κυβέρνηση, με πρόσφατη απόφαση, επιτρέπει τη «διενέργεια εξετάσεων, για τις οποίες κρίνεται αναγκαία η φυσική παρουσία των φοιτητών» και τη «διεξαγωγή εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων, οι οποίες δεν δύνανται να διεξαχθούν με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης». Ωστόσο, κυβέρνηση και διοικήσεις, αποποιούνται των ευθυνών τους για την εξασφάλιση των όρων επαναλειτουργίας ολοκλήρωσης του εξαμήνου και διεξαγωγής των εξετάσεων και τις μεταφέρουν στα μέλη ΔΕΠ και τα τμήματα.

Σε αυτό το πλαίσιο οι διοικήσεις αποφασίζουν η μια μετά την άλλη την υλοποίηση της εξεταστικής με μεθόδους εξ αποστάσεως που εγείρουν σοβαρά ερωτηματικά ως προς την αξιοπιστία και το αδιάβλητο. Χωρίς να καλύπτονται ούτε οι στοιχειώδεις προϋποθέσεις, ο τεράστιος όγκος προετοιμασίας και δουλειάς που απαιτείται για να βγει εις πέρας η εξεταστική κινδυνεύει να πάει χαμένος και σε βάρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, για να ικανοποιηθεί ακόμη ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα της κυβέρνησης με την ανοχή των διοικήσεων των ΑΕΙ.

Η πείρα από τα «τηλεμαθήματα» κατέδειξε ότι η δια ζώσης διδασκαλία είναι αναντικατάστατη. Ανέδειξε επίσης τα τεράστια κενά σε εξοπλισμό και υποδομές, που ούτως ή άλλως υπήρχαν, τα οποία ακυρώνουν σημαντικά τις τεράστιες προσπάθειες που καταβάλουμε και τα εξαντλητικά ωράρια προετοιμασίας που αφιερώνονται προκειμένου να στηριχθούν οι φοιτητές μας και οι σπουδές τους. Αντιμέτωποι με αντίστοιχα προβλήματα έχουν βρεθεί οι φοιτητές και οι οικογένειές τους. Η κυβέρνηση αγνοώντας την πραγματικότητα που βιώνει η λαϊκή οικογένεια, αρνήθηκε να εξασφαλίσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό (κατάλληλους υπολογιστές, συνδέσεις κ.λπ.), άφησε για καιρό στον αέρα εκατοντάδες φοιτητές που διαμένουν στις εστίες, αρνήθηκε να δώσει έγκαιρα ουσιαστική λύση στο πρόβλημα των συγγραμμάτων.

Οι επικοινωνιακές τακτικές κυβέρνησης και διοικήσεων των ΑΕΙ δεν μπορούν να κρύψουν πως κανένα ουσιαστικό μέτρο δεν έχει ληφθεί μέχρι σήμερα ώστε να ιδρύματα να είναι σε θέση να αποκαταστήσουν τη φυσιολογική λειτουργία τους, χωρίς να εκτίθενται σε κινδύνους οι εργαζόμενοι και οι φοιτητές. Οι ενέργειες κυβέρνησης και διοικήσεων καταδεικνύουν ότι η «τηλε-εκπαίδευση» και οι «τηλε-εξετάσεις» με την παράλληλη συμπίεση των εργασιακών δικαιωμάτων ήρθαν για να μείνουν και να γενικευθούν.

Κυβέρνηση και διοικήσεις αρνούνται να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα

Πατώντας πάνω σε αυτή την πραγματικότητα, κυβέρνηση και διοικήσεις επιχειρούν σήμερα να αξιοποιήσουν προσχηματικά τις συνθήκες που διαμορφώνονται στη νέα φάση, μετά την άρση της καραντίνας, ώστε να εξακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο με πριν:

-Αρνούνται την άμεση πρόσληψη από το κράτος και τα ιδρύματα του προσωπικού που απαιτείται και τη διάθεση όλου του απαραίτητου εξοπλισμού, ώστε να είναι διαρκώς διασφαλισμένη η καθαριότητα και η απολύμανση των χώρων.

-Αρνούνται την άμεση πρόσληψη του εκπαιδευτικού προσωπικού που απαιτείται ώστε να αντιμετωπιστούν τα ούτως ή άλλως τεράστια κενά που υπήρχαν και πριν την πανδημία. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και σήμερα δεν έχει γίνει καν κουβέντα για την προκήρυξη των χιλιάδων θέσεων ΔΕΠ που είναι ανάγκη να καλυφθούν άμεσα. Την ίδια στιγμή, αρνούνται προτάσεις για παράταση των συμβάσεων των συμβασιούχων διδασκόντων και κάλυψη με συμβάσεις και όλων όσων ακόμα θα μπορούσαν να συνεισφέρουν (π.χ. μεταδιδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες κ.λπ.) ώστε να καλυφθούν οι απαιτήσεις για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων και άλλων εκκρεμοτήτων για την ολοκλήρωση του εξαμήνου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι για τα πανεπιστήμια υιοθετούνται διαφορετικά μέτρα και σταθμά σε σχέση π.χ. με τους μαθητές και τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς που ετοιμάζονται να επιστρέψουν στα Λύκεια, την ώρα που και εκεί, όπως καταγγέλλουν τα σωματεία των εκπαιδευτικών και η Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας (ΑΣΓΜΕ), η κυβέρνηση δεν έχει δώσει ουσιαστικές λύσεις σε μια σειρά σοβαρά προβλήματα (μέτρα πρόληψης, συνθήκες κ.λπ.).

Διεκδικούμε άμεσα μέτρα και τους απαιτούμενους πόρους για την εξασφάλιση της ασφαλούς ολοκλήρωσης του εξαμήνου και διεξαγωγής των εξετάσεων, με λιγότερους φοιτητές σε κάθε αίθουσα και αμφιθέατρο. Τέτοια μέτρα, πέρα από τα προαναφερθέντα, θα μπορούσαν ενδεικτικά να είναι και τα εξής:

 • Τήρηση μεγαλύτερων από τις συνήθεις αποστάσεων μεταξύ των εξεταζόμενων
 • Επιμήκυνση της εξεταστικής περιόδου, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο για να παραμένουν απόσυμφορημένοι οι χώροι
 • Χρονική απόσταση μεταξύ της εξέτασης δυο διαδοχικών μαθημάτων, για τον αποσυγχρωτισμό των χώρων και τον καθαρισμό-απολύμανση αιθουσών και αμφιθεάτρων.
 • Επίταξη, όπου είναι απαραίτητο λόγω έλλειψης επαρκών υποδομών στα ΑΕΙ, κατάλληλων χώρων για τη διεξαγωγή των εξετάσεων των μαθημάτων.
 • Παράλληλη αξιοποίηση κάθε πρόσφορου εναλλακτικού τρόπου εξέτασης (συμπεριλαμβανομένης, όπου είναι εφικτό, και της τηλε-εξέτασης)
 • Ειδική μέριμνα για διδάσκοντες και φοιτητές που ανήκουν οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειάς τους σε ευπαθείς ομάδες.

Κυβέρνηση και διοικήσεις, παρότι είχαν δυο μήνες καιρό αλλά ακόμα και τώρα μπορούν να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα, πετάνε σε εμάς το μπαλάκι για το αν, πώς και πότε θα εξεταστεί το κάθε μάθημα, χωρίς να εξασφαλίζουν ούτε το ελάχιστο των βασικών πρακτικών και ακαδημαϊκών προϋποθέσεων. Είναι υποκριτική η επίκληση ότι δήθεν σέβονται τις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθήματος και το επιστημονικό μας κύρος. Όλες οι ενδείξεις συνηγορούν πως τα προβλήματα θα συνεχίσουν τον Σεπτέμβρη και μετά.

Απαιτούμε εδώ και τώρα από την κυβέρνηση και τις διοικήσεις να λάβουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να μπορούμε να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας! Οι δυνατότητες υπάρχουν!

 • Διεκδικούμε το ασφαλές άνοιγμα των πανεπιστημίων. Να υλοποιηθούν εδώ και τώρα, με ευθύνη της κυβέρνησης και των διοικήσεων, όλα τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να εξασφαλιστούν οι συνθήκες υγιεινής σε όλους τους χώρους των ιδρυμάτων, για τη σταδιακή επιστροφή στην κανονική λειτουργία.
 • Να αξιοποιηθεί κάθε πρόσφορος κατά περίπτωση τρόπος για την ουσιαστική ολοκλήρωση του εξαμήνου και τη διεξαγωγή της εξεταστικής, με μέριμνα για την τήρηση όλων των απαιτούμενων προληπτικών μέτρων και την αποσυμφόρηση των χώρων.
 • Να μη χαθεί κανένα μάθημα, εργαστήριο ή πρακτική άσκηση. Για όλα τα μαθήματα που δεν διδάχτηκαν ή δεν ολοκληρώθηκαν να βρεθούν εναλλακτικοί τρόποι κάλυψης της ύλης, χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση των φοιτητών και των μελών ΔΕΠ. Ουσιαστική και όχι τυπική ολοκλήρωση του εξαμήνου.

ΔΗΠΑΚ-ΑΕΙ, 7-Μαϊου-2020

Να μείνει στα χαρτιά το σχέδιο νόμου της κυβέρνησης!

Το σχέδιο νόμου που κατέθεσε προς διαβούλευση το υπουργείο Παιδείας δεν επιλύει κανένα από τα μεγάλα προβλήματα των πανεπιστημίων και των σχολείων, που γιγαντώθηκαν αυτή την περίοδο. Τόσο οι προβλέψεις του, όσο και η διαδικασία μέσω της οποίας η κυβέρνηση σχεδιάζει να το ψηφίσει, με fast-track διαδικασίες και εν μέσω πανδημίας, με τους πανεπιστημιακούς και τους φοιτητές εκτός ιδρυμάτων και τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές εκτός σχολείων, συνιστούν πράξεις εχθρικές προς τον κόσμο της εκπαίδευσης. Πρέπει να μείνει στα χαρτιά, να μην κατατεθεί στη Βουλή, με τους αγώνες και τις αντιδράσεις μας να το καταδικάσουμε από την πρώτη στιγμή!

Οι ρυθμίσεις για τα AEI που περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου εγκλωβίζουν ακόμα περισσότερο τη λειτουργία τους στα δεσμά της αγοράς.

Με το πρόσχημα της προσέλκυσης ξενόγλωσσων φοιτητών, ωσάν τα πανεπιστήμια να είναι tour operators, η κυβέρνηση της ΝΔ, ανοίγει κι άλλο το δρόμο για να μπουν και να γενικευτούν τα δίδακτρα στα προπτυχιακά, σε συνέχεια των αντίστοιχων ρυθμίσεων της προκατόχου της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Με τις προβλέψεις για ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών με δίδακτρα, συμπράξεις με πανεπιστήμια του εξωτερικού, θερινά προγράμματα κ.α. επιχειρείται να επεκταθούν οι δραστηριότητες του πανεπιστημίου-επιχείρηση, που θα εμπορεύεται προγράμματα σπουδών και άλλα «προϊόντα» και «υπηρεσίες». Στόχος είναι η περαιτέρω εμβάθυνση του λεγόμενου Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, με πολλά διαβαθμισμένα πτυχία και αποφοίτους στο ίδιο επιστημονικό αντικείμενο.

Οι ρυθμίσεις για τις μετεγγραφές ενισχύουν τον ελιτισμό και τη διαφοροποίηση μεταξύ πανεπιστημίων και φοιτητών, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ιδρυμάτων α’, β’ και γ’ κατηγορίας. Παράλληλα, ορθώνουν επιπλέον εμπόδια στους φοιτητές για τους οποίους οι κυβερνήσεις διαχρονικά δε μεριμνούν ώστε να μπορούν να τους εξασφαλίσουν όρους και συνθήκες για να σπουδάζουν χωρίς να επωμίζεται το κόστος η λαϊκή οικογένεια.

Ένα τέτοιο πανεπιστήμιο δεν μπορεί παρά να διευθύνεται από διοικήσεις κατάλληλα προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της αγοράς, όπως αυτές που θα αναδεικνύονται και με την εφαρμογή των ρυθμίσεων για την ανάδειξη των πρυτανικών αρχών.

Με τις υπόλοιπες ρυθμίσεις για τις άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης, προστίθενται νέα εμπόδια και φίλτρα στην προσπάθεια που κάνουν οι μαθητές να μορφωθούν, να περάσουν στα Πανεπιστήμια. Το Λύκειο μετατρέπεται πλήρως σε «εξεταστική αρένα». Οι ρυθμίσεις για την αξιολόγηση που προωθεί η κυβέρνηση θα οδηγήσουν σε κατηγοριοποίηση σχολείων και μαθητών.

Το δήθεν «σύγχρονο» πανεπιστήμιο και σχολείο που χτίζουν οι αστικές κυβερνήσεις δεν ικανοποιεί τις σύγχρονες ανάγκες του λαού μας και της επιστήμης, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της λαϊκής οικογένειας, των παιδιών της και των δασκάλων τους σε σχολεία και πανεπιστήμια.

Η αποφασιστική εναντίωση στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης της ΝΔ είναι αναγκαίο όσο ποτέ να φέρει στο επίκεντρο των συλλογικών αγωνιστικών διεργασιών μέσα στα ιδρύματα τη διεκδίκηση για:

 • αναβαθμισμένες σπουδές υψηλού επιπέδου που να προσφέρουν όλη την αναγκαία για το κάθε επιστημονικό αντικείμενο γνώση στο πτυχίο, χωρίς δίδακτρα σε όλα τα επίπεδα, με το πτυχίο να αποτελεί τη μοναδική προϋπόθεση για την ανεμπόδιστη πρόσβαση στο επάγγελμα.
 • σύγχρονες κρατικές υποδομές στέγασης, σίτισης για όλους τους φοιτητές, σε ΑΕΙ με εργαστήρια και ερευνητικές υποδομές που να επιτρέπουν την παρακολούθηση και την ενσωμάτωση των νέων επιστημονικών εξελίξεων.
 • πλήρη κάλυψη των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό με την άμεση προκήρυξη όλων των απαιτούμενων θέσεων ΔΕΠ, εργαστηριακού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού.

ΔΗΠΑΚ-ΑΕΙ, 22-Απριλίου-2020

Πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας: ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται, να μην κατατεθεί προς διαβούλευση εν μέσω καραντίνας

Υποτίμηση και εκδικητικότητα προς την πανεπιστημιακή και την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα υποδηλώνει η πρόθεση της κυβέρνησης να βγάλει στη διαβούλευση, την Μ. Τετάρτη!, νομοσχέδιο με σημαντικές αντιδραστικές ρυθμίσεις για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης μέσα σε συνθήκες πανδημίας, με τα πανεπιστήμια και τα σχολεία σε καραντίνα.

Όπως έχει γίνει γνωστό, το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας θα περιλαμβάνει ρυθμίσεις για: ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών με δίδακτρα, συμπράξεις με πανεπιστήμια του εξωτερικού, την ανάδειξη των πρυτανικών οργάνων, την επέκταση και καθιέρωση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Επιχειρείται έτσι να στηθούν νέοι τομείς και υποκαταστήματα στο πανεπιστήμιο-επιχείρηση, που θα εμπορεύεται προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών και άλλα «προϊόντα» και «υπηρεσίες», και θα διευθύνεται από διοικήσεις κατάλληλα προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της αγοράς.

Επίσης, θα περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τις μεταγραφές, βάζοντας επιπλέον εμπόδια στους φοιτητές για τους οποίους οι κυβερνήσεις διαχρονικά δε μεριμνούν ώστε να μπορούν να τους εξασφαλίσουν όρους και συνθήκες για να σπουδάζουν χωρίς να επωμίζεται το κόστος η λαϊκή οικογένεια.

Παράλληλα, το νομοσχέδιο αφορά αλλαγές στα προγράμματα σπουδών των Δημοτικών και Γυμνασίων, αλλαγές στο Λύκειο κ.α., επιχειρώντας νέα χτυπήματα στα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών και τους όρους και συνθήκες δουλειάς των εκπαιδευτικών.

Τόσο το ίδιο το νομοσχέδιο, όσο και η διαδικασία μέσω της οποίας προωθείται, συνιστούν πράξεις εχθρικές προς τον κόσμο της εκπαίδευσης.

Η κυβέρνηση της ΝΔ φαίνεται ότι ζήλεψε τις «δόξες» της προκατόχου της κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που πέρυσι τέτοιες μέρες, μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα, κατέθεσε αντίστοιχο νομοσχέδιο. Όπως απέτυχαν τότε να πνίξουν τις αντιδράσεις, έτσι θα συμβεί και τώρα. Οι αγώνες και οι διεκδικήσεις δε σταματούν και οι φωνές μας ακούγονται δυνατές, έστω και μέσα από τις μάσκες της καραντίνας, έστω και μέσα στις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε εμείς, οι φοιτητές μας, οι γονείς τους, οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και όλος ο λαός.

Καλούμε την κυβέρνηση έστω και τώρα, την τελευταία στιγμή, να μην προχωρήσει στην κατάθεση του νομοσχεδίου προς διαβούλευση.

Αντί να επιχειρεί να περάσει, σε αυτές τις συνθήκες, ρυθμίσεις που εγκλωβίζουν ακόμα περισσότερο τη λειτουργία των πανεπιστημίων στα δεσμά της αγοράς, να δώσει εδώ και τώρα λύσεις στα τεράστια προβλήματα που έχουν αναδείξει με τις παρεμβάσεις και τις δράσεις τους δεκάδες σύλλογοι και φορείς στα πανεπιστήμια και τους υπόλοιπους χώρους της εκπαίδευσης.

Καλούμε την ΠΟΣΔΕΠ και όλους τους Συλλόγους ΔΕΠ να είναι σε επαγρύπνηση και ετοιμότητα, να αντιδράσουν με κάθε τρόπο στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης.

ΔΗΠΑΚ-ΑΕΙ, 14-Απριλίου-2020

Κάλεσμα αλληλεγγύης, παρέμβασης και διεκδίκησης. Συλλογή υπογραφών.

Πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, ερευνητές και νέοι επιστήμονες θέτουμε τις δυνάμεις και τις γνώσεις μας στην υπηρεσία των αναγκών του λαού!

Δίνουμε αποφασιστικά τη μάχη, μαζί με τους υγειονομικούς και το λαό!

Δυναμώνουμε την αλληλεγγύη και τη διεκδίκηση!

Συλλογή υπογραφών εδώ.

Αυτή την περίοδο, οι υγειονομικοί είναι στην πρώτη γραμμή, δίνοντας με αυταπάρνηση και αυτοθυσία τη μάχη για την υγεία και τη ζωή του λαού. Δίνουν φωτεινό παράδειγμα τι σημαίνει επιστήμονας στην υπηρεσία των λαϊκών αναγκών, όχι μόνο με το έργο τους, αλλά και με τη στάση τους, καθώς, αυτές τις δύσκολες ώρες, αρνούνται να πνίξουν τη φωνή τους κάτω από τις μάσκες τους, αναδεικνύουν τα προβλήματα και διεκδικούν λύσεις, όχι μόνο για τα έκτακτα ζητήματα που έχουν προκύψει με την επιδημία, αλλά λύσεις μόνιμες και ουσιαστικές, για την πραγματική προστασία της υγείας και της ζωής του λαού.

Μαζί μ’αυτούς και οι εργαζόμενοι στα σούπερ μάρκετ, στην καθαριότητα, σε delivery, στο φάρμακο, τις τηλεπικοινωνίες, την ενέργεια κ.α. δίνουν τη δική τους σκληρή μάχη, αντιμέτωποι με τη μεγαλοεργοδοσία, που επιχειρεί να μετατρέψει την πανδημία λόγω κορονοϊού σε πανδημία για τα δικαιώματα των εργαζομένων σε κάθε κλάδο και χώρο δουλειάς, με τη στήριξη της κυβέρνησης και αξιοποιώντας το αντεργατικό οπλοστάσιο που έχει διαμορφωθεί διαχρονικά. Αποδεικνύεται για ακόμα μια φορά και στην πράξη ότι οι εργαζόμενοι με τη δουλειά τους είναι αυτοί που είναι απαραίτητοι για την κάλυψη των αναγκών του λαού κι όχι αυτοί που τους ξεζουμίζουν για να βγάζουν κέρδη.

Σε αυτή τη μάχη για την υπεράσπιση της υγείας, της ζωής και των δικαιωμάτων του λαού, είμαστε κι εμείς παρόντες και παρούσες! Πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, ερευνητές, νέοι επιστήμονες θέτουμε όλες μας τις δυνάμεις στην υπηρεσία των σύγχρονων αναγκών του λαού μας!

Μπαίνουμε στην πρώτη γραμμή! Ενισχύουμε με όλες μας τις δυνάμεις τον αγώνα των υγειονομικών!

 • Όσοι δουλεύουμε στις βιοϊατρικές επιστήμες, συμβάλλουμε ανάλογα με τις δυνατότητές μας στις απαραίτητες ιατροδιαγνωστικές εξετάσεις και στους κάθε λογής ελέγχους, στις κλινικές-εργαστηριακές δοκιμές, μετρήσεις, παρατηρήσεις, έρευνες και ό,τι άλλο χρειάζεται. Καλούμε την πολιτεία να μας εντάξει άμεσα στον κρατικό σχεδιασμό, μαζί με τις προσλήψεις των χιλιάδων υγειονομικών που απαιτούνται και την επίταξη των ιδιωτικών μονάδων υγείας.

 • Καλούμε τις διοικήσεις των Πανεπιστημίων και των Ερευνητικών Κέντρων να διαθέσουν όλες τις υποδομές των ιδρυμάτων που μπορούν να αξιοποιηθούν για το σκοπό αυτό.

Συνέχεια

Για την αναγκαστική μετακίνηση των φοιτητών της φοιτητικής εστίας του Πανεπιστημίου Πατρών

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με αφορμή την ανακοίνωση της Πρυτάνεως και ορισμένες δημόσιες ανακοινώσεις για τις εντάσεις που δημιουργήθηκαν σε σχέση με το θέμα της αναγκαστικής μετακίνησης των οικοτρόφων που παραμένουν στη Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου Πατρών, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:

 • Η διαμονή της συντριπτικής πλειοψηφίας των φοιτητών στην εστία δεν είναι «ατομική επιλογή» αλλά ανάγκη με προφανή κοινωνικά αίτια.
 • Η μετακίνηση των εστιακών φοιτητών που παραμένουν ακόμη στην εστία, υπό τις τρέχουσες συνθήκες, θα επιφέρει σοβαρά, αν όχι ανυπέρβλητα, προβλήματα στις σπουδές τους, στην εργασία τους, για όσους εργάζονται, καθώς και στις οικογένειές τους.
 • Η υπουργική απόφαση για κλείσιμο των φοιτητικών εστιών, που συνοδεύεται με αναγκαστική μετακίνησή των φοιτητών έρχεται σε αντίθεση με συστάσεις του ΕΟΔΥ που έχει λάβει ο σύλλογος οικοτρόφων.
 • Σε αυτές τις κρίσιμες συνθήκες, θα πρέπει να αναχθεί ως κύριο η διασφάλιση της υγείας και επιβίωσης των φοιτητών μας και των οικογενειών τους, η προάσπιση της δημόσιας υγείας, και όχι οι εντάσεις που δημιουργήθηκαν.

Καλούμε την Πρυτανική αρχή να συμβάλει στην επίλυση του υπαρκτού και οξύτατου ζητήματος των φοιτητών στην εστία και των σύνθετων προβλημάτων που το συνοδεύουν. Να σταθούμε όλοι μας αλληλέγγυοι και να στηρίξουμε τον αγώνα που δίνουν οι φοιτητές και οι εργαζόμενοι στις φοιτητικές εστίες σε συνθήκες έντασης της υγειονομικής κρίσης.

Για πληρότητα στην ενημέρωση, ακολουθούν σχετικές αποφάσεις και δελτία τύπου του Συλλόγου Οικοτρόφων.

ΔΗΠΑΚ-ΑΕΙ, Πανεπιστήμιο Πατρών, 23-3-2020

——————————————————————————————————-

Δελτίο τύπου Συλλόγου Οικότροφων Πάτρας (23-3-2020)

Μετά από πολύωρο αγώνα του Συλλόγου καταφέραμε να έρθουμε σε επαφή με την Πρύτανι η οποία δεσμεύτηκε  προφορικά να υλοποιήσει τα αιτήματα μας για:

 1. Εξασφάλιση της ικανοποίησης της στέγασης όλων των φοιτητών που δεν μπορούν να μεταβούν στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους για οποιονδήποτε λόγο , είτε είναι αλλοδαποί που η χώρα τους είναι σε εμπόλεμη Ζώνη ή έχει κλείσει τα σύνορα, είτε για φοιτητές που εργάζονται, είτε για φοιτητές που η οικογένεια τους είναι σε ευπαθή κοινωνική ομάδα.
 2. Εξασφάλιση κρατικής χρηματοδότησης για την ικανοποίηση των άμεσων αναγκών όλων των φοιτητών.

Συνέχεια

Ο COVID-19 και η μεγάλη εικόνα της Υγείας

Αναδημοσίευση. Πηγή Ριζοσπάστης (https://www.rizospastis.gr/story.do?id=10714680)

Ο COVID-19 και η μεγάλη εικόνα της Υγείας
Τις τελευταίες μέρες η εξάπλωση του COVID-19 ανάγκασε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να τον αποκαλέσει πανδημία. Κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί η πανδημία. Πλήθος ιατρικών εργασιών βλέπουν το φως της δημοσιότητας, οι κυβερνήσεις μιλούν ήδη για «κρίση δημόσιας υγείας», το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη παρακολουθεί με αγωνία. Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών φανερώνουν πόσο σάπιο είναι το σύστημα που ζούμε. Αποδεικνύουν το θρίαμβο της επιστήμης και τη χρεοκοπία της μεταφυσικής. Κι όμως …ο «καθένας» κάνει τη δουλειά του. Η μεγάλη εικόνα

Οι δηλώσεις ελάχιστων λοιμωξιολόγων ότι ο COVID-19 δεν μεταδίδεται με τη «μεταλαβιά» δεν είναι απλώς φαιδρότητα, αλλά σκοταδισμός. Το ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου ότι «η κοινωνία από το Κοινό Ποτήριο της Ζωής ασφαλώς και δεν μπορεί να γίνει αιτία μετάδοσης ασθενειών» είναι επικίνδυνη. Ενα σεβαστό ατομικό δικαίωμα δεν μπορεί να ασκείται εις βάρος της δημόσιας υγείας. Συνέχεια