Μια ματιά στο βρετανικό νομοσχέδιο για την ανώτατη εκπαίδευση

Πηγή Ριζοσπάστης: http://www.rizospastis.gr/story.do?id=8982925

Τους μύθους που συχνά επικρατούν στα μυαλά των φοιτητών και γενικότερα του κόσμου, περί πιο ανεπτυγμένων συστημάτων ανώτατης εκπαίδευσης στο εξωτερικό και περί καλύτερων πανεπιστημίων ή καλύτερων όρων σπουδών… έρχεται να καταρρίψει μια πιο προσεκτική ματιά στις αναδιαρθρώσεις που προωθούνται σε χώρες του εξωτερικού. Αυτήν την περίοδο, για παράδειγμα, βρίσκεται στη διαδικασία της δεύτερης ανάγνωσης στη Βουλή του Ηνωμένου Βασιλείου, νομοσχέδιο για την Ανώτατη Εκπαίδευση και την Ερευνα. Με αυτό το νομοσχέδιο γίνονται μια σειρά αλλαγές στον τρόπο χρηματοδότησης των πανεπιστημίων που θα έχουν συνέπειες τόσο για τα ιδρύματα όσο και για τους φοιτητές, ενώ αλλαγές γίνονται και στο σύστημα αξιολόγησης των ιδρυμάτων, η οποία συνδέεται με τη χρηματοδότησή τους.

Διαχωρισμός χρηματοδότησης διδασκαλίας και έρευνας

Πιο συγκεκριμένα, γίνεται ένας διαχωρισμός ανάμεσα στη διδασκαλία και την έρευνα. Στη θέση του υπάρχοντος «Συμβουλίου για την Χρηματοδότηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης για την Αγγλία» που λάμβανε την κρατική χρηματοδότηση και την κατένειμε στα ανώτατα ιδρύματα, τώρα ιδρύονται δύο διαφορετικά όργανα που το ένα θα αφορά τη διδασκαλία και το άλλο την έρευνα. Το ένα θα είναι το ίδρυμα «Ερευνας και Καινοτομίας Ηνωμένου Βασιλείου», από το οποίο θα καθορίζεται η ροή της κρατικής χρηματοδότησης για την έρευνα στα πανεπιστημιακά ιδρύματα και το άλλο θα είναι το «Γραφείο για φοιτητές» που αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση και γενικότερα τα θέματα αναφορικά με την εκπαίδευση στα πανεπιστήμια.

Και μόνο από αυτό το διαχωρισμό σημειώνονται ήδη αντιδράσεις και προβληματισμός στη Βρετανία καθώς θεωρείται ότι θα ευνοήσει τους λεγόμενους «εναλλακτικούς παρόχους» ανώτατης εκπαίδευσης. Πρόκειται για ιδρύματα που παρέχουν μόνο διδασκαλία και με νόμο του 2004 στην Αγγλία και την Ουαλία (όχι σε Σκοτία και Βόρεια Ιρλανδία) τους δόθηκε η δυνατότητα να αποκτήσουν τον τίτλο «πανεπιστήμια». Ομως, δεν νοείται ανώτατη εκπαίδευση χωρίς έρευνα, καθώς η έρευνα είναι το κύριο στοιχείο που σηματοδοτεί και διαχωρίζει την ανώτατη εκπαίδευση από όλους τους άλλους τύπους επαγγελματικής εκπαίδευσης. Κύκλοι πανεπιστημιακών, λοιπόν, διατυπώνουν σήμερα στην Αγγλία σοβαρές κριτικές για το νέο νομοσχέδιο, επισημαίνοντας ότι επί της ουσίας έρχεται να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα ακριβώς αυτών των «εναλλακτικών» παρόχων.

Ακόμα, ερωτήματα και ανησυχία δημιουργείται στα ιδρύματα από το γεγονός ότι για τη χρηματοδότηση των υποδομών που αφορούν τόσο την εκπαιδευτική, όσο και την ερευνητική λειτουργία (για παράδειγμα βιβλιοθήκες, εργαστήρια κ.τ.λ.) το νομοσχέδιο δεν κάνει κάποια σαφή μνεία, πέραν μιας γενικόλογης επίκλησης για συνεργασία μεταξύ του ιδρύματος «Ερευνας και Καινοτομίας Ηνωμένου Βασιλείου» και του «Γραφείου για φοιτητές», δηλαδή των δύο φορέων που θα διοχετεύουν τις διαφορετικές χρηματοδοτήσεις για έρευνα και εκπαίδευση.

Ο διαχωρισμός της χρηματοδότησης για την έρευνα και για τη διδασκαλία δημιουργεί γενικευμένα την αίσθηση στα πανεπιστήμια ότι αναφορικά με τον τομέα της εκπαίδευσης η χρηματοδότηση που θα λαμβάνουν θα είναι πολύ μικρή και για τη λειτουργία τους θα αναγκάζονται να στηρίζονται κατά κύριο λόγο στα ήδη πολύ υψηλά δίδακτρα που πληρώνουν οι φοιτητές.

Με μοχλό την έννοια της «αριστείας»…

Σημαντικές αλλαγές φέρνει το νομοσχέδιο και στο σύστημα της αξιολόγησης, καταργώντας το αρμόδιο όργανο για τη «διασφάλιση της ποιότητας» (κάτι σαν την Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας που υπάρχει στη χώρα μας), που φαίνεται ότι… ολοκλήρωσε την αποστολή του και στη θέση του ορίζει ότι μπορεί να συσταθεί «σώμα ποιότητας» στο πλαίσιο του «Γραφείου για φοιτητές», που όμως δεν θα αλληλεπιδρά στα ιδρύματα όπως έκανε το προηγούμενο όργανο, θα συνεργάζεται μόνο με το «Γραφείο», ενώ τα κριτήρια της σχετικής αξιολόγησης θα προσδιοριστούν αργότερα.

Στην πραγματικότητα, η αξιολόγηση με τον όρο της «διασφάλισης της ποιότητας» δεν θα απασχολεί τώρα πια τόσο τα ιδρύματα, καθώς δυο νέες διαδικασίες με μοχλό την έννοια της «αριστείας» ήδη προκαλούν «πονοκέφαλο» στα πανεπιστήμια. Πρόκειται για τη διαδικασία της «Αριστείας στην Ερευνα» που θα αφορά τη σχέση των ιδρυμάτων με το ίδρυμα «Ερευνας και Καινοτομίας Ηνωμένου Βασιλείου» και τη ροή της σχετικής χρηματοδότησης και αντίστοιχα, την «Αριστεία στη Διδασκαλία» που θα αφορά τη σχέση των ιδρυμάτων με το «Γραφείο των φοιτητών».

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η επίτευξη των στόχων της «Αριστείας στη Διδασκαλία», συνδέεται βάσει αξιολογήσεων με τη δυνατότητα αύξησης διδάκτρων κατ’ αντιστοιχία με τον πληθωρισμό. Τα ιδρύματα που θα πιάνουν τους στόχους θα μπορούν να αυξάνουν για τους φοιτητές τους τα δίδακτρα, ενώ για εκείνα τα ιδρύματα που αποτυγχάνουν να πιάσουν τους στόχους, θεσπίζεται ανώτατο όριο διδάκτρων 9.000 λίρες το χρόνο. Οπως άλλωστε ρητά ομολογείται από τις επίσημες ανακοινώσεις «το νομοσχέδιο προβλέπεται να αποφέρει καθαρά οικονομικά οφέλη στους παρόχους ανώτατης εκπαίδευσης της τάξης του 1,1 δισ. λιρών το χρόνο. Αυτό οφείλεται κυρίως στα υψηλότερα δίδακτρα με τα οποία θα μπορούν να χρεώνουν τους φοιτητές οι πάροχοι με επιτυχή αποτελέσματα στην «Αριστεία στη Διδασκαλία»». Γίνεται εύκολα κατανοητό ότι αυτή η διαδικασία θα οδηγήσει στην ακόμα μεγαλύτερη διαφοροποίηση και κατηγοριοποίηση των ιδρυμάτων και των αποφοίτων τους, και φυσικά, σε ακόμα υψηλότερους ταξικούς φραγμούς.

Μάλιστα, φαίνεται ότι η διαφοροποίηση ομολογείται ως στόχος (και δεν έχει πάτο), αφού ακόμα και οι «συμβιβαστικές» προτάσεις της πανεπιστημιακής κοινότητας να δοθεί δυνατότητα αύξησης των διδάκτρων με βάση τη βαθμολογία των ιδρυμάτων (!) στη διαδικασία Διασφάλισης της Ποιότητας που υπήρχε μέχρι τώρα και τη διεκπεραίωνε το σχετικό «πρακτορείο», απορρίφθηκαν από το νομοθέτη με το σκεπτικό ότι «ενώ η Διασφάλιση Ποιότητας είναι μια καλή αφετηρία, το να επαφίεται κανείς μόνο σε αυτή και σε μακροπρόθεσμη βάση δεν θα επιτρέψει σημαντική διαφοροποίηση στην ποιότητα της διδασκαλίας, ώστε να συμβάλλει στην πληροφόρηση των φοιτητών προτού λάβουν αποφάσεις για το μέλλον τους και να ενθαρρύνει τα ιδρύματα να βελτιώσουν την ποιότητα της διδασκαλίας τους».

Επίσης, στο νομοσχέδιο ορίζεται με ρητό τρόπο ότι η λειτουργία των ιδρυμάτων και ως προς τις δυο βασικές πτυχές της (την ερευνητική τους δραστηριότητα και τη διδακτική διαδικασία) θα πρέπει να παράγει συγκεκριμένα οικονομικά αποτελέσματα και για τα ίδια τα ιδρύματα. Αυτός είναι ο λόγος που συνδέεται με συγκεκριμένο τρόπο με τα δίδακτρα, τα αποτελέσματα της «Αριστείας στη Διδασκαλία» κατ’ αντιστοιχία με τις οικονομικές προβλέψεις του πλαισίου για την «Αριστεία στην Ερευνα», μέσω του οποίου κατανέμονται 1,5 δισ. λίρες το χρόνο στα ιδρύματα, στη βάση των αντίστοιχων αξιολογήσεων.

Βέβαια, η λογική της εμπορευματοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης στη Βρετανία δεν είναι καινούργια, είναι βαθιά εμπεδωμένη, σε σημείο μάλιστα που σε συνοδευτική έκθεση του νομοσχεδίου που δημοσιεύτηκε τον Ιούνη και αφορούσε τις επιπτώσεις του νομοσχεδίου, ο τομέας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης περιγραφόταν ως «επιχείρηση»!

Ακόμα, οι παραπάνω αναδιαρθρώσεις ανοίγουν το δρόμο και για άλλες επιχειρηματικές δράσεις. Για παράδειγμα, ήδη έχει ανοίξει γραφείο συμβούλων που διαφημίζει προς τα ιδρύματα τη σημασία του να είναι έτοιμα για την «Αριστεία στη Διδασκαλία».

Χρήσιμο εργαλείο η μελέτη των αναδιαρθρώσεων

Τα παραπάνω είναι μεν ενδεικτικά για το σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης της Βρετανίας, έχουν σημασία όμως και για τις αναδιαρθρώσεις που ακολουθούν και στη χώρα μας. Για παράδειγμα, η συζήτηση για τη σύνδεση της κρατικής χρηματοδότησης των ανώτατων ιδρυμάτων με τα αποτελέσματα που φέρνουν στην αξιολόγηση δεν είναι καινούργια και στην Ελλάδα, ενώ είχε ανοίξει έντονα και στο παρελθόν όπου μάλιστα άλλοι τάσσονταν να λειτουργεί ως «επιβράβευση», δηλαδή μεγαλύτερη χρηματοδότηση στα καλύτερα αξιολογούμενα ιδρύματα κι άλλοι έλεγαν να λειτουργεί «ενισχυτικά» (μεγαλύτερη χρηματοδοτική ενίσχυση στα ιδρύματα με χαμηλότερα αποτελέσματα στην αξιολόγηση).

Ακόμα, το ίδρυμα «Ερευνας και Καινοτομίας Ηνωμένου Βασιλείου» για την κατανομή της χρηματοδότησης για την έρευνα, παρουσιάζει ομοιότητες με το «Ελληνικό Ιδρυμα για την Ερευνα και την Καινοτομία» που ιδρύει τώρα η κυβέρνηση με νομοσχέδιο του οποίου ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική διαβούλευση.

Οσο για το πώς θα αξιοποιηθεί ο όρος της «αριστείας» στην ανώτατη εκπαίδευση, αν και έχει γίνει πολλή συζήτηση για την έννοια της αριστείας στη χώρα μας, η οποία μάλιστα ξεκίνησε ως συζήτηση για την αριστεία στην ανώτατη εκπαίδευση, ωστόσο δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής νομοθετικό πλαίσιο, ώστε ο όρος αυτός να οδηγεί σε κάποιο αντίκρισμα και άρα η συζήτηση παραμένει ανοικτή…

Σε κάθε περίπτωση, η μελέτη των αναδιαρθρώσεων τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο, είναι ένα ακόμα χρήσιμο εργαλείο για να βγαίνουν συμπεράσματα για τη στρατηγική του κεφαλαίου και για την ανώτατη εκπαίδευση.

Σύγχρονα, ποιοτικά πανεπιστημιακά συγγράμματα, δωρεάν για όλους τους φοιτητές

Σύγχρονα, ποιοτικά πανεπιστημιακά συγγράμματα, δωρεάν για όλους τους φοιτητές

Με την προσφιλή μέθοδο της νομοθεσίας μέσω τροπολογιών, το υπουργείο Παιδείας κατέθεσε πρόσφατα στη Βουλή μια νέα δέσμη άρθρων σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών. Οι τροπολογίες αυτές αφορούν μεταξύ άλλων α) σε τροποποιήσεις… τροπολογιών, που ψηφίστηκαν πριν από δύο μήνες και αφορούν τον τρόπο εκλογής και εξέλιξης του ακαδημαϊκού προσωπικού των Πανεπιστημίων, β) σε διατάξεις που αφορούν το βάθεμα της επιχειρηματικής λειτουργίας του «Ανοιχτού Πανεπιστημίου» αλλά και τη μετονομασία των «διδάκτρων» σε «οικονομική συμμετοχή των φοιτητών» και γ) σε μια τροπολογία με την οποία, στο όνομα της «εξοικονόμησης πόρων», ανοίγει ουσιαστικά το δρόμο για περικοπές στα πανεπιστημιακά συγγράμματα.

Το θέμα της μεταφοράς του κόστους της προμήθειας των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων στους ίδιους τους φοιτητές και τις οικογένειές τους επανέρχεται, με αξιοσημείωτη συνέπεια, απ’ όλες τις κυβερνήσεις τα προηγούμενα χρόνια. Πλέον, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ φαίνεται πως αναλαμβάνει, στο όνομα της οικονομικής κρίσης, τη χαριστική βολή και στο «προνόμιο» των δωρεάν συγγραμμάτων. Στο όνομα του ελέγχου της κοστολόγησης των συγγραμμάτων, η σχετική τροπολογία προβλέπει τη σύσταση «Επιτροπής Ελέγχου Κοστολόγησης», από το υπουργείο Παιδείας και το υπουργείο Οικονομικών, με στόχο την «υποστήριξη των συνεπών εκδοτικών επιχειρήσεων».

Η ΔΗΠΑΚ δεν συμφωνεί με τη θέση της πλειοψηφίας της ΠΟΣΔΕΠ, που διεκδικεί καλύτερους οικονομικούς όρους για μια μερίδα (αυτο)εκδοτών, που πράγματι πλήττονται από τις τρέχουσες «ρυθμίσεις», οι οποίες ευνοούν τις μεγάλες εκδοτικές επιχειρήσεις, καθώς η ΠΟΣΔΕΠ από θέση αρχής αποδέχεται τον εμπορικό χαρακτήρα της παραγωγής και διακίνησης των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων.

Τα σύγχρονα, ποιοτικά και υψηλού επιπέδου πανεπιστημιακά συγγράμματα, η συνεχής βελτίωσή τους και προσαρμογή τους στα σύγχρονα επιστημονικά επιτεύγματα και ανακαλύψεις δεν μπορεί να είναι «προϊόντα» δραστηριοτήτων με στόχο το επιχειρηματικό κέρδος. Η ΔΗΠΑΚ από θέση αρχής θεωρεί – και διεκδικεί – τα πανεπιστημιακά συγγράμματα να εκτυπώνονται, να διακινούνται και να κατοχυρώνονται (ως προς τα πνευματικά δικαιώματα) από εκτυπωτικά/εκδοτικά κέντρα των πανεπιστημίων. Κέντρα με ακαδημαϊκό έλεγχο και με στόχο ποιοτικές και επιστημονικά άρτιες εκδόσεις στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης και της μόρφωσης και όχι για εμπορική κερδοφορία. Αυτό διεκδικούμε να γίνει θέση και στόχος διεκδίκησης του πανεπιστημιακού κινήματος.

Το πρόβλημα του περιεχομένου των σπουδών και κατ’ επέκταση και των συγγραμμάτων δεν μπορεί να λυθεί οριστικά όσο η Ανώτατη Εκπαίδευση υπηρετεί τον ανταγωνισμό των μονοπωλίων. Απαιτείται μια ριζικά διαφορετική Ανώτατη Εκπαίδευση, στην υπηρεσία των λαϊκών αναγκών και της επιστήμης και μόνο μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπορούν και τα συγγράμματα να αναβαθμιστούν ποιοτικά και να καλύπτουν τις ανάγκες των φοιτητών και του περιεχομένου των επιστημονικών σπουδών τους.

ΔΗΠΑΚ ΑΕΙ, 8 Ιουλίου 2016

Για την διάλυση των εργασιακών σχέσεων και την υπόσκαψη των εργασιακών δικαιωμάτων στα ΑΕΙ

Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ ξεπερνά σε «φαντασία» και «εφευρετικότητα» ακόμα και τις πολιτικές των ΝΔ-ΠΑΣΟΚ για την κάλυψη των μεγάλων ελλείψεων Διδακτικού και Ερευνητικού τακτικού Προσωπικού, που δεν ανανεώνεται εδώ και 6 χρόνια τώρα. Η συγκυβέρνηση με «λύσεις – μπαλώματα» στη σύνθεση του διδακτικού προσωπικού, οδηγεί τα πανεπιστήμια στη γρήγορη απαξίωσή τους με την προβληματική υλοποίηση έως και τη μερική αναστολή των Προγραμμάτων Σπουδών, μετατρέποντας τα σε ΙΕΚ, ΚΕΚ και μονάδες «Δια βίου» εκπαίδευσης.

Η ετερογενής σύνθεση, προσωπικού πολλών ταχυτήτων (με διαφορετικές δυνατότητες και εμπειρίες), η έλλειψη ακαδημαϊκών κριτηρίων, μαζί με την υποχρηματοδότηση, οδηγεί με βεβαιότητα στην υποβάθμιση της έρευνας και της παραγωγής νέων διδακτορικών, καθώς επίσης και στην ανεπαρκή εκπαίδευση ολοκληρωμένων επιστημόνων με πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα. Ακόμη δε, σημαντική επίπτωση στο ορατό μέλλον αποτελεί και η βέβαιη αλλοίωση της διοικητικής λειτουργίας με την «de facto» επαναφορά της «έδρας», με τα λιγοστά μέλη ΔΕΠ να προΐστανται ενός «πολύμορφου» προσωπικού πενιχρά αμειβόμενου και «πρόθυμου» για κάθε «εργασία».

Ταυτόχρονα, οι διαφορετικές απολαβές (από 0 έως 2000 ευρώ κατά μέσο όρο) θα αποτελούν «αντίβαρο» στην πρόσληψη τακτικού προσωπικού ΔΕΠ και δικαιολογία συμπίεσης ακόμη περισσότερο των αποδοχών του ΔΕΠ, αφού στην εκπαίδευση θα μετέχουν διαφορετικές κατηγορίες διδασκόντων, όπως:

 • Οι «ακαδημαϊκοί υπότροφοι», διδάκτορες με «δυνατότητα» «μαθητείας» στη «διδακτική εμπειρία», άπαξ με ένα μόνο εξάμηνο, με μηνιαίες απολαβές λιγότερα από 500 ευρώ μικτά (!), κάτω ακόμα και από τα προβλεπόμενα της ΕΣΣΕ, από πόρους ΕΣΠΑ των υπουργείων Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού !
 • Οι επονομαζόμενοι «μεταδιδάκτορες», που «εξασφαλίζουν» την παραμονή τους στο πανεπιστήμιο με την υπογραφή ΑΜΙΣΘΗΣ (!) σύμβασης, και με υποχρεώσεις – «σκούπα» (από διδασκαλία μαθημάτων μέχρι και διοικητικό έργο), όπως αυτές προοιωνίζονται, από πρυτάνεις ΑΕΙ και Υπ.Π.Ε.Θ., συντονισμένα με πανομοιότυπο κανονισμό – «έκτρωμα» (με αποφάσεις Συγκλήτων).
 • Οι υποψήφιοι διδάκτορες, με μηδενικές έως πενιχρές αποζημιώσεις, αλλά με πλήρεις υποχρεώσεις στη διδακτική διαδικασία (και όχι μόνο), όπως προδιαγράφηκαν σε πλήθος θεσμικών πλαισίων με ΠΔ και ΠΝΠ, από το πρώτο μνημόνιο, καλύπτοντας τις «τρύπες» από την πολλαπλασιαζόμενη έλλειψη τακτικού προσωπικού ΔΕΠ.
 • Οι «μετακλητοί» διδάκτορες, που υπηρετούν στη Μέση Εκπαίδευση, και που θα πλαισιώσουν το «διδακτικό μωσαϊκό» της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ερχόμενοι με τον πρόσφατο νόμο (για την Έρευνα) και με άρθρο – «φωτογραφία» για συγκεκριμένα πρόσωπα υψηλού κυβερνητικού ενδιαφέροντος, και φυσικά με τον μισθό του καθηγητή σχολείου, δηλ. των 700-900 ευρώ.
 • Οι «ομότιμοι» καθηγητές, που επιστρέφουν στα ΑΕΙ με τον πρόσφατα ψηφισμένο νόμο-λαιμητόμο για το ασφαλιστικό, που θα κάνουν μαθήματα από τα 70 και μετά (!), σε ανταπόδοση της ευγνωμοσύνης τους στο «κράτος» για την ακόμα περισσότερο «πετσοκομμένη» σύνταξη και το «κουτσουρεμένο» εφάπαξ.
 • Το ήδη υπηρετούν προσωπικό ΕΔΙΠ (στην πλειοψηφία τους με διδακτορικό και αξιόλογο δημοσιευμένο έργο, και μεγάλο χρόνο προϋπηρεσίας), για το οποίο διευρύνονται οι διδακτικές και ποικίλες υποχρεώσεις (βλ. πρόσφατες τροπολογίες), με στάσιμο μισθό 900-1.100 ευρώ, χωρίς την απαιτούμενη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξή του.
 • Και τέλος οι βραχυχρόνιες «επώνυμες έδρες», με «επιδότηση» από τοπικούς επιχειρηματικούς ομίλους (ακόμη και ΠΑΕ, βλ. ΠΑΟΚ στο ΑΠΘ) και ιδιωτικοποιημένους οργανισμούς (πρώην ΔΕΚΟ, βλ. ΔΕΗ στο Παν. Δυτ. Μακεδονίας), που επιθυμούν να «χτίζουν» το «κοινωνικό» προφίλ τους, ενώ η δημόσια εκπαίδευση κατεδαφίζεται και εξωθείται στην περαιτέρω επιχειρηματικοποίηση και ιδιωτικοποίησή της.

Συναδέλφισσες/οι,
Έτσι αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση την «έξοδο από την κρίση». Η αποδοχή αυτών των «λύσεων» ευτελισμού τόσο της διδασκαλίας όσο και των στοιχειωδών δικαιωμάτων των νέων επιστημόνων από τα ΑΕΙ και τις διοικήσεις τους συνιστά απαράδεκτη ενέργεια. Η αποδοχή του ευτελισμού του ακαδημαϊκού λειτουργήματος θα έχει αλυσιδωτές συνέπειες με κύρια την ακόμη μεγαλύτερη απώλεια σημαντικού ερευνητικού δυναμικού, που θα προτιμήσει τη μετανάστευση από την ταπείνωση. Η κυβέρνηση, εξοικειωμένη με την κοροϊδία και το ψέμα, δεν πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες των ΑΕΙ σε τακτικό μόνιμο προσωπικό, αλλά τα κενά στο μέλλον θα καλύπτονται με «μαθητευόμενους» διδάσκοντες. Οι συνέπειες για την ποιότητα της εκπαίδευσης και την έρευνα στα πανεπιστήμια, όπως επίσης και για την υπόσταση του ακαδημαϊκού δασκάλου είναι περισσότερο από προφανείς.

 • Καλούμε τους συναδέλφους να αντισταθούν με κάθε τρόπο στην ουσιαστική κατάργηση των εργασιακών δικαιωμάτων και στην υποβάθμιση των ακαδημαϊκών λειτουργών και του πανεπιστημίου συνολικά.
 • Απορρίπτουμε τα σχέδια κυβέρνησης – ΕΕ για εργαζόμενους πολλών ταχυτήτων, το πρόγραμμα μαθητείας, τα 6μηνα απασχόλησης ανέργων, την εκμετάλλευση άμισθων διδακτόρων και υποψηφίων διδακτόρων.
 • Διεκδικούμε άμεσες προκηρύξεις και διορισμούς τακτικού προσωπικού ΔΕΠ, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού στα ΑΕΙ, στο ύψος των πραγματικών αναγκών, με πλήρη απασχόληση, κανονικές εργασιακές σχέσεις, και αξιοπρεπείς αμοιβές.
 • Απαιτούμε γενναία αύξηση των δημόσιων δαπανών για την Παιδεία και την Έρευνα. Κάλυψη του συνόλου των εκπαιδευτικών/ερευνητικών αναγκών από τον κρατικό προϋπολογισμό.

 ΔΗΠΑΚ, Ιούνιος 2016

Πρόταση της ΔΗΠΑΚ στους συλλόγους ΔΕΠ για απεργία στις 15/6

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζει την καταστροφική της πορεία κατεδαφίζοντας όλες τις κατακτήσεις των εργαζομένων για λογαριασμό των ντόπιων και ξένων μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων τα οποία, ταυτόχρονα, απλόχερα ενισχύει. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής, μεταξύ πολλών άλλων, είναι ότι τα πανεπιστήμια όλης της χώρας στενάζουν από τον συνεχή οικονομικό στραγγαλισμό και τις ελλείψεις σε διδακτικό και άλλο προσωπικό, ενώ εμεί οι ίδιοι υποφέρουμε από τις μειώσεις μισθών και συντάξεων, την αύξηση των φόρων, την ακρίβεια της καθημερινής επιβίωσης.

Ειδικότερα, με τον πρόσφατο αντιασφαλιστικό νόμο η κυβέρνηση προχώρησε σε δραστική μείωση των συντάξεων. Στη μείωση της βασικής σύνταξης των μελών ΔΕΠ συμβάλλει επιπρόσθετα το γεγονός ότι τα συνολικά έτη ασφάλισης για τα περισσότερα μέλη ΔΕΠ σπανίως υπερβαίνουν τα 35 έτη, αφού πολλοί ξεκινούν σε ηλικία μεγαλύτερη των 35 ετών. Οι βασικές συνέπειες του αντιασφαλιστικού νόμου που αφορούν και στα μέλη ΔΕΠ είναι οι εξής:

 • Χαμηλότερες κύριες συντάξεις για τους νέους συνταξιούχους. Η κύρια σύνταξη για ένα μέλος ΔΕΠ με 35 έτη υπηρεσίας αναμένεται να μειωθεί κατά 26-30%.
 • Η κύρια σύνταξη υπολογίζεται πλέον με βάση μικρότερες συντάξιμες αποδοχές (μέσο όρο αποδοχών από το 2002 και μετά).
 • Για τους νυν συνταξιούχους διατηρείται μεν η κύρια σύνταξη στα ίδια επίπεδα με τη μέθοδο της «προσωπικής διαφοράς», αλλά αυτό εξασφαλίζεται μόνο μέχρι το 2018.
 • Για τους νέους συνταξιούχους που θα αποχωρήσουν τα επόμενα τρία χρόνια, εάν η μείωση στην κύρια σύνταξη είναι μεγαλύτερη του 20% σε σχέση με τη σημερινή, τότε αυτή θα εφαρμόζεται κλιμακωτά (το 1/2, 1/3 και 1/4 της διαφοράς ανάλογα με το έτος που θα αποχωρήσουν, 2016, 2017 και 2018, αντίστοιχα).
 • Ειδικά στα μέλη ΔΕΠ, αναμένεται σημαντική μείωση και της επικουρικής σύνταξης σε παλαιούς και νέους συνταξιούχους, εφόσον το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης του δικαιούχου υπερβαίνει το ποσό των χιλίων τριακοσίων (1.300) ευρώ.
 • Μειώνονται και τα μερίσματα που δίνει το ΜΤΠΥ σε παλαιούς (και μάλιστα αναδρομικά από 1/1/2016) και νέους συνταξιούχους.
 • Θέτει σε όλους πλαφόν έως τις 31/12/2018 τις 2.000 ευρώ μεικτά σύνταξη, δηλαδή 1.800 με 1.820 ευρώ καθαρά.
 • Αναμένεται παραπέρα μείωση και του εφάπαξ από 13-27%, λόγω νέου τρόπου υπολογισμού με χαμηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης.
 • Η ενοποίηση των ταμείων οδηγεί επίσης σε ισοπέδωση παροχών υγείας προς τα κάτω.
 • Τέλος θεσπίζονται υψηλότερες εισφορές (κατά 0.5%) στα υπηρετούντα μέλη ΔΕΠ με αποτέλεσμα νέα μείωση του καθαρού μισθού.

Για τους παραπάνω λόγους, η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου ΔΕΠ αποφασίζει τη συμμετοχή στην 24ωρη απεργία της 15ης Ιούνη 2016, διεκδικώντας:

 • Καμία περικοπή σε μισθούς, συντάξεις, εφάπαξ, ασφαλιστικό.
 • Αποκατάσταση μισθών-συντάξεων και άμεση επιστροφή των προηγούμενων περικοπών.
 • Νέο πανεπιστημιακό μισθολόγιο με άξονες: α) κατάργηση του επιδοματικού χαρακτήρα, β) αναγκαίες αυξήσεις με βάση τις 2000 ευρώ για τη χαμηλότερη βαθμίδα, γ) κατοχύρωση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, δ) καθιέρωση της σύνταξης στο 80% του μισθού και ε) δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
 • Διορισμούς μελών ΔΕΠ και διοικητικού/τεχνικού προσωπικού. Να καταργηθούν όλες οι διατάξεις που προβλέπουν ελαστικές σχέσεις εργασίας.
 • Ανώτατη Εκπαίδευση αποκλειστικά Δημόσια και Δωρεάν
 • Αναβαθμισμένη έρευνα και ερευνητικές υποδομές στην υπηρεσία της εξέλιξης των επιστημών και των σύγχρονων λαϊκών αναγκών.
 • Να σταματήσει κάθε είδους επιχειρηματική/κερδοσκοπική δραστηριότητα και ίδρυση εταιρειών είτε από τα πανεπιστήμια, είτε από μέλη ΔΕΠ.
 • Να μην εγκαταλείψει κανένας φοιτητής τις σπουδές του για οικονομικούς λόγους. Επιδότηση όλων των φοιτητών που δεν έχουν τα μέσα να συνεχίσουν τις σπουδές τους

ΔΗΠΑΚ-ΑΕΙ, 1 Ιουνίου2016

Αλληλεγγύη στους αγωνιζόμενους εργαζόμενους της Γαλλίας

Αντιπροσωπεία του ΠΑΜΕ, του ΜΑΣ και της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας (ΠΣΟ) πραγματοποίησε το πρωί της Πέμπτης 26 Μάη παράσταση διαμαρτυρίας στην πρεσβεία της Γαλλίας στην Αθήνα.

Η κινητοποίηση είχε ως στόχο να εκφράσει την αλληλεγγύη των εργαζομένων και της νεολαίας της Ελλάδας, καθώς και της ΠΣΟ στον αγώνα των Γάλλων εργαζομένων. Σε μια προκλητική κίνηση, η πρεσβεία της Γαλλίας αρνήθηκε να συναντηθεί με τους εκπροσώπους των Συνδικάτων, τους οποίους «υποδέχτηκε» ο επικεφαλής ασφαλείας της πρεσβείας.

Η αντιπροσωπεία κατήγγειλε τη στάση αυτή της πρεσβείας, η οποία έρχεται ως συνέχεια των τρομοκρατικών τακτικών και απειλών της γαλλικής κυβέρνησης που στόχο έχουν να κάμψουν το αγωνιστικό φρόνημα των απεργών.

Το ΠΑΜΕ, εκφράζοντας την αλληλεγγύη του στον αγώνα των εργαζομένων της Γαλλίας, κατέθεσε κείμενο όπου δηλώνει:

Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο (ΠΑΜΕ), μέλος της ΠΣΟ, που εκπροσωπεί το ταξικό εργατικό κίνημα της Ελλάδας εκφράζει την Αλληλεγγύη του με το λαό της Γαλλίας και τoν αγώνα ενάντια στις αντεργατικές πολιτικές του αντεργατικού «πακέτου Ελ Κομρι»

Στη Γαλλία, όπως και στην Ελλάδα, προωθούνται αντεργατικά μέτρα που στόχο έχουν την διασφάλιση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Προϋπόθεση της κερδοφορίας τους όμως, είναι ο σφαγιασμός της εργατικής τάξης. Οι μειώσεις μισθών, συντάξεων, καταργήσεις εργατικών δικαιωμάτων, εμπορευματοποίηση Υγείας και παιδείας. Μεγαλύτερο θύμα αυτής της επίθεσης είναι η νεολαία, η οποία καταδικάζεται στην Ανεργία, ή σε εργασιακές σχέσεις μεσαίωνα!

Η υλοποίηση αυτής της αντεργατικής πολιτικής περνάει μέσα από την κατάπνιξη κάθε φωνής αντίστασης. Για αυτό βλέπουμε να γιγαντώνεται η επίθεση ενάντια στα συνδικαλιστικά δικαιώματα και ελευθερίες, ενάντια στους εργάτες που παλεύουν και κινητοποιούνται. Για αυτές τις εξελίξεις φέρουν μεγάλες ευθύνες και οι δυνάμεις αυτές στο συνδικαλιστικό κίνημα που για χρόνια καλλιεργούσαν τη λογική της Ταξικής Συνεργασίας, της υποχώρησης και του συμβιβασμού με τις απαιτήσεις των εργοδοτών. Δυνάμεις, που ακολουθώντας τις κατευθύνσεις της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, υιοθέτησαν για αιτήματα των εργατών την «ανταγωνιστικότητα» και την «επιχειρηματικότητα».

Απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις και παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια, οι εργαζόμενοι της Γαλλίας δίνουν έναν μεγάλο αγώνα. Το ταξικό εργατικό κίνημα της Ελλάδας, οι Ομοσπονδίες, τα Εργατικά Κέντρα και τα Συνδικάτα που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ:

 • Ενώνουμε τη φωνή μας με τους Γάλλους συναδέλφους μας και απαιτούμε την απόσυρση των αντεργατικών μέτρων του «πακέτου Ελ Κομρί».

 • Καταγγέλλουμε την τρομοκρατία, τις απειλές και τις επιθέσεις εναντίον των αγωνιζόμενων εργατών.

 • Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας σε όλους τους εργαζόμενους που βρίσκονται στους δρόμους του αγώνα και στις οργανώσεις-μέλη της ΠΣΟ στη Γαλλία που παίζουν πρωτοπόρο ρόλο στις κινητοποιήσεις.

Όλοι στις απεργιακές συγκεντρώσεις! Απαιτούμε να αποσυρθεί τώρα ο Νόμος Λαιμητόμος.

Συναδέλφισσες/οι,
Η κυβέρνηση για λογαριασμό του μεγάλου κεφαλαίου φέρνει μέσα στο Σαββατοκύριακο, σαν τον κλέφτη, τις βάρβαρες προτάσεις για το ασφαλιστικό και το φορολογικό! Τα νέα μέτρα αφορoούν όλους του εργαζόμενους. Δεν εξαιρείται κανένας από την νέα επίθεση που προετοιμάζει και το νέο, 4ο μνημόνιο.

Η στάση της κυβέρνησης δείχνει ότι είναι αδίστακτη μπροστά στο στόχο της υλοποίησης των πιο βάρβαρων και αντιλαϊκών μέτρων των τελευταίων ετών θέλοντας να αποφύγει τις γενικευμένες αντιδράσεις. Δείχνει όμως την ανησυχία και το φόβο που έχουν απέναντι στους εργαζόμενους και τις αντιδράσεις τους, αφού δεν κατάφεραν με τα ψέματα να τους εξαπατήσουν.

Συμμετέχουμε σε ΟΛΕΣ τις απεργιακές κινητοποιήσεις την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, στο μέρος όπου βρίσκεται κάθε συνάδελφος.  Να μη μείνει ούτε ένας στο γραφείο ή στο σπίτι του. Όλοι στους δρόμους.

Απαιτούμε να αποσυρθεί τώρα ο Νόμος Λαιμητόμος.  
Έχουμε τη δύναμη να τους σταματήσουμε.
Αν κάνουμε πίσω δε θα σταματήσουν πουθενά.

Οι απεργιακές συγκεντρώσεις στην Πάτρα:

Παρασκευή 6 Μάη, 10:30πμ. στην Πλατεία Γεωργίου.
Σάββατο 7 Μάη,   10:30πμ. στην Πλατεία Γεωργίου.
Κυριακή 8 Μάη,   10:00πμ. στην Πλατεία Γεωργίου.

ΔΗΠΑΚ, 5/Μαϊου 2016 Συνέχεια ανάγνωσης

Ανακοίνωση του ΠΑΜΕ για την απεργία στις 7 Απρίλη

Πέμπτη 7 Απρίλη όλοι και όλες στην 24ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ στο Δημόσιο

Όλοι και όλες στη μάχη για την επιτυχία της απεργίας!

Απαιτούμε, βροντοφωνάζουμε όλοι μαζί: «πάρτε πίσω το νόμο λαιμητόμο»

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Έχουμε τεράστιο χρέος απέναντι στους εαυτούς μας και στα παιδιά μας  να κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας ώστε τα μέτρα – σφαγείο της κυβέρνησης να μην περάσουν.

Κανένας και καμία δεν πρέπει να δεχθεί την καταστολή, νέα μέτρα περιορισμού της λαϊκής πάλης με αφορμή τις επιθέσεις στις Βρυξέλλες. Τέτοιες ενέργειες χρησιμοποιούνται για να μπαίνουν οι λαοί στο γύψο και για νέες αιματηρές ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και πολέμους.

Τώρα είναι η ώρα του αγώνα!

 • Να μη περάσει ο νόμος λαιμητόμος που κατεδαφίζει την κοινωνική ασφάλιση.
 • Να μην επιτρέψουμε οι συντάξεις μας να γίνουν επίδομα πτωχοκομείου.
 • Να μην αφήσουμε η κοινωνική ασφάλιση να γίνει τροφή στα κοράκια των ασφαλιστικών εταιριών και των μεγαλεμπόρων υγείας. Κοινωνική ασφάλιση για όλους, Δημόσια και υποχρεωτική για όλους.
 • Να πληρώσει το κράτος και η εργοδοσία, που λεηλάτησαν τα ταμεία, που είναι υπεύθυνοι για την κρίση. Κάτω τα χέρια από το εφάπαξ.
 • Όχι στο νέο αντιδραστικό νόμο για την Δημόσια Διοίκηση (ν. 4369/16), όχι στη νέα τιμωριτική αξιολόγηση που συνδέεται με το μισθό, το βαθμό, τις υποχρεωτικές μετατάξεις αλλά και τις απολύσεις.
 • Όχι στο νέο μισθολόγιο (ν. 4354/15) και στις νέες περικοπές. Κάλυψη των απωλειών τώρα. Επαναφορά των μισθών και των συντάξεων.
 • Να μη περάσουν τα σχέδια τους για το νέο φορολογικό. Αφορολόγητο όριο 20.000 ευρώ και επιπλέον 5.000€ για κάθε παιδί. Να φορολογηθούν τα κέρδη του μεγάλου κεφαλαίου με 45%.
 • Κανένας άνεργος χωρίς επίδομα ανεργίας, σταθερή και μόνιμη δουλειάς για όλους!
 • Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη! Μπλόκο στους πλειστηριασμούς!
 • Όχι στο ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου στα μονοπώλια. Όχι σε όλες τις ιδιωτικοποιήσεις.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Η απεργία που έχουμε μπροστά μας, αλλά και αυτές που θα ακολουθήσουν, θα είναι μια κρίσιμη αναμέτρηση με την κυβέρνηση και τους συμμάχους της, τον ΣΕΒ, την Ε.Ε. και το ΔΝΤ. Γίνεται σε μια περίοδο όπου η κυβέρνηση ετοιμάζεται να φέρει τα μέτρα λαιμητόμο στη Βουλή.

Οι τακτικισμοί της κυβέρνησης, η βρώμικη προπαγάνδα της δεν ξεγελάει πια κανέναν. Όλοι γνωρίζουμε πλέον, πολύ καλά, τι σημαίνει η δήθεν σκληρή διαπραγμάτευση της κυβέρνησης και τα αποτελέσματα της. Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ ήρθε να αποτελειώσει τη βρώμικη δουλειά που δεν πρόλαβαν οι προηγούμενοι.

Απευθύνουμε κάλεσμα σε κάθε δημόσιο υπάλληλο, σε κάθε πρωτοβάθμιο σωματείο να κάνει την επιτυχία της απεργίας δική του υπόθεση.

Το τελικό νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό που έρχεται τις επόμενες μέρες είναι ακόμα πιο άθλιο από το αρχικό σχέδιο. Διαλύει ότι έχει απομείνει από τον κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης, καταδικάζει τη νέα γενιά, τσακίζει νυν και μελλοντικούς συνταξιούχους, δεν εξαιρεί κανέναν κλάδο!

Η κυβερνητική προπαγάνδα των κόκκινων γραμμών έχει σβήσει προ πολλού! Το τελικό σχέδιο έχει τη στήριξη των βιομηχάνων, των τραπεζιτών, των εφοπλιστών, συνολικά των εργοδοτικών οργανώσεων, των μονοπωλιακών ομίλων!

Κάθε σωματείο, κάθε δημόσιος υπάλληλος να πάρει την υπόθεση του αγώνα στα χέρια του. Ν’ ανοίξει μέτωπο στην κυβερνητική πολιτική, στις απαιτήσεις των δανειστών και της Ε.Ε.  που από την μια φορτώνουν τα βάρη της κρίσης στις πλάτες μας και από την άλλη δίνουν νέα προνόμια στους επιχειρηματικούς ομίλους για ν’ αυξήσουν την κερδοφορία τους.

Καμιά εμπιστοσύνη στην πλειοψηφία της ΑΔΕΔΥ αλλά και στις συνδικαλιστικές ηγεσίες των μεγάλων Ομοσπονδιών του Δημοσίου. Εξαγγέλλουν με ένα mail ή με μια ανακοίνωση την απεργία και στην πράξη δεν κάνουν τίποτα για την επιτυχία της. Απαιτούμε να σταματήσει κάθε παιχνίδι υπονόμευσης των απεργιακών αγώνων.

Απαιτούμε Γενικές Συνελεύσεις, συγκεντρώσεις, συσκέψεις σε όλους τους χώρους, για να ενημερωθούν και να αποφασίσουν την κλιμάκωση του αγώνα οι ίδιοι οι εργαζόμενοι.

Συσπείρωση με τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ, με τα σωματεία του αγώνα.
Συνδικάτα ταξικά όχι κυβερνητικά
.
Ούτε μια ώρα χαμένη για την οργάνωση της απεργίας.

Με τους μαζικούς μαχητικούς αγώνες μας το προηγούμενο διάστημα, οι εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι ελευθεροεπαγγελματίες επιστήμονες, οι αγρότες, η νεολαία, κάναμε καθαρή την απόφασή μας: Ο νόμος λαιμητόμος να μην περάσει στη Βουλή!

Χωρίς αυτούς τους αγώνες τα μέτρα ήδη θα είχαν ψηφιστεί και θα ήταν πολύ χειρότερα. Η συμμαχία του εργαζόμενου λαού έδειξε τη δύναμή της. Οι αγώνες μας φέρνουν αποτελέσματα. Σας καλούμε να τους φτάσουμε μέχρι το τέλος!

Καλούμε α/θμια σωματεία και συνδικαλιστές να οργανώσουν με σχέδιο την απεργία και τα συλλαλητήρια στο χώρο ευθύνης τους. Να αξιοποιήσουν κάθε μορφή πάλης και παρέμβασης.

Όλες αυτές τις ημέρες, μέχρι την 24ωρη απεργία αλλά και μετά από αυτήν να μην τους αφήσουμε σε «χλωρό κλαρί». Να νιώσουν την πίεση των εργαζομένων.

Μόνο με ανυπότακτο αγώνα μπορούμε να τα καταφέρουμε!

 • Συμμετέχουμε – στηρίζουμε τη μεγάλη πορεία αγώνα ενάντια στην ανεργία, από Πάτρα Αθήνα.
 • Στην Κόρινθο, 7 Απρίλη μέρα ΑΠΕΡΓΙΑΣ

(αναχώρηση λεωφορείων 7 π.μ. από εκκλησία Αγ. Ανδρέα- Ακτή Δυμαίων)

 • Στο συλλαλητήριο, 10 Απρίλη, στο Σύνταγμα

      (αναχώρηση λεωφορείων 7 π.μ. από  εκκλησία Αγ. Ανδρέα- Ακτή Δυμαίων)

 • Κλιμακώνουμε με 48ωρη απεργία όταν η κυβέρνηση φέρει στη Βουλή το σφαγείο των αντιλαϊκών μέτρων.

 Μπορούμε, έχουμε τη δύναμη να επιβάλλουμε το δίκιο μας!

 Πάτρα, Μάρτης 2016